Chceme vám pomoci a odstranit veškeré nedostatky, které vás ve vedení účetnictví trápí! Naše zaměstnankyně, která bude pověřena vedením vaší firemní agendy, bude mít minimálně jeden den v týdnu pracovní dobu přímo u vás ve firmě!
Nabídneme vám naši pracovnici, která bude docházet minimálně jeden den v týdnu přímo do vaší firmy a účtovat tam. Není to skvělé? Osobně jí můžete vyřizovat všechny požadavky a případné nespokojenosti. Vedení účetnictví dostane pro vaši informovanost nový rozměr!

Systematičnost a pořádek je prioritou

Domluvíme se na spolupráci ohledně vedení účetnictví? Budeme v přímém kontaktu! Budete mít někoho, s kým si o účetních záležitostech můžete osobně promluvit, nemusíte nic složitě řešit pouze telefonicky či emailem.

Vedení účetnictví
2 (40%)1